programozás gyerekeknek, programozás alapjai, iskolaelőkészítő fogalakozás, digitális kompetencia, code for kids, programozás óvodásoknak, robotépítés

JÁTÉKOS TANULÁS

FOGLALKOZÁSAINK MÓDSZERTANA

SAJÁT FEJLESZTÉSŰ MÓDSZERTAN

SOK JÁTÉK ÉS MOZGÁS

A Robocode csapata gyakorló szülőkből és pedagógusokból jött létre.

Körülnézve a világban azt tapasztaltuk, hogy egyre több országban, egyre kisebb gyerekek bevonásával népszerűsítik a programozási ismereteket. Arra gondoltunk, hogy Magyarországon is jó lenne meg honosítani ezt a szemléletet, hiszen az informatika világa rengeteg lehetőséget rejt magában, és nagy szakember hiány tapasztalható ezen a területen.

 

A Robocode foglalkozásai 4 éves kortól elkezdhetők, és kisiskolás kor végéig izgalmas elfoglaltságot nyújtanak minden gyerek számára. A foglalkozások játékra épülnek, mert a játékos, mozgásos formában elsajátított tudás rögzül legjobban. A gyerekek nem a számítógép előtt ülnek, hanem kreatív játékok során, logikai feladatok megoldásán keresztül bővülnek ismereteik. Úgy dolgozzuk fel az alapvető kódolási ismeretekhez kapcsolódó fogalmakat, hogy beépítjük a gyerekek számára érdekes, játékos szituációba, így észrevétlenül merülnek el a programozás világába. A Robocode tanfolyam anyaga az iskola érettség fejlesztésére is alkalmas, mivel logikai, mozgásos és egyéb feladatai ezen képességek erősítésére is ideálisak.

 

Óvodapedagógusok lévén sok gyakorlatban szerzett tapasztalatunk van arról, mi az, ami a gyerekek érdeklődését felkeltheti. Ezért olyan foglalkozásokat terveztünk meg, amiben felszabadultan, élvezettel merülhetnek el az új ismeretekben. Mindezek mellett a gyerekszeretet és az új dolgok varázsa ami vezetett munkánk során.

 

A foglalkozásokon a gyerekek először különböző logikai feladatokkal találkoznak, melyek előkészítik a későbbi kódoláshoz szükséges gondolkodást. Életkori fejlettségüknek megfelelő szinten megismerik a programozáshoz szükséges alapfogalmakat, mint az algoritmus, ciklus, feltétel, melyeket különböző játékos feladatokon keresztül gyakorolnak is. A logikai játékok során észrevétlenül merülnek el a kódolás világában és fejlesztik digitális képességeiket, ezért későbbi tanulmányaik során már otthonosan fognak mozogni a digitális technológiák világában és hatékony ki tudják majd használni az abban rejlő lehetőségeket.

 

A gyerekek kedvencévé válhat a Lego kompatibilis programozható robot. A foglalkozások alatt megtanuljuk a robot kezelését, irányítását, és programozását. A robot programozásához a gyerekek állítják össze a megfelelő parancs sort, ezzel megalapozzuk a jövőbeli programozási ismeretek elsajátítását. Lego kockák segítségével szinte bármilyen kialakítású robotot megépíthetnek, így nagy mértékben fejlődik kreativitásuk. A robot írányításával átélhetik, milyen nagyszerű élmények várnak rájuk a programozás világában.

ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS

AZ ISKOLAÉRETTSÉGHEZ SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

Matematikai képességek fejlesztése

- szerialitás (sorrendiség)
- számfogalom kialakítása
- számlálás
- műveletek tárgyakkal
- különbség, azonosság
- számképek
- szín- és formaérzékelés, tulajdonságok

Gondolkodás, figyelem, emlékezet

- énekek, mondókák tanulása
- tapasztalati következtetés (ok-okozat)
- alak/háttér megkülönböztetése
- monotóniatűrés
- kombinációs készség
- logikus gondolkodás
- vizuális és verbális figyelem és emlékezet

Térbeli tájékozódási képességek

- térbeli tájékozódás fejlesztése saját testen
- tájékozódás saját testből kiindulva
- térbeli tájékozódás fejlesztése kis tárgyakkal
- térbeli tájékozódás fejlesztése nagyobb
tárgyakkal
- térbeli irányok felismerése a síkban
- balról jobbra való haladási irány kialakítása